Kijk! We hebben al een coach!

🕑 3 minuten
Published: 2022-06-17

In de mentale gezondheid top 10 staat de coach bovenaan. Deze coach is verreweg het meest populair en wordt breed ingezet. Ook wordt het hebben van een coach gezien als dé oplossing voor mentaal fitte werknemers. Maar is dat wel zo?

Wat je als werkgever eigenlijk zegt is: als werknemers het zwaar hebben kunnen ze naar ons toekomen en dan reiken wij ze een coach aan! Waarna je jezelf als werkgever een klopje op de schouder kan geven; job well done!

Maar de realiteit is anders. Waar het op neer komt is, dat de werknemer, die zich al in een enorm kwetsbare situatie bevindt, zelf initiatief moet nemen om zich te melden. In de praktijk gebeurt dit dus niet, omdat de werknemer zich niet in deze kwetsbare situatie wil positioneren. Zelfs in de meest open bedrijfscultuur kan deze positie tot ontslag, vooroordelen of een gemiste promotie leiden. Als deze werknemer zich wel meldt, en vaak ten einde raad is, dan is het vaak te laat, waardoor het eventuele herstel alleen maar moeilijker wordt.

Deze methode valt onder het reactief handelen. Reactief handelen is handelen als er al stront aan de knikker is. De medewerker balanceert al op het randje van de 'burn-out afgrond'. Als je geluk hebt, of is hier al overheen gevallen! Je bent als werknemer én als werkgever al ontzettend ver van huis. Herstel van overspannenheid duurt al snel zo’n 180 dagen. Bij burn-out ben je zo’n 240 dagen onderweg (1). Het enige wat die coach dan nog kan doen is puinruimen.

Maar er is nog een optie: proactief handelen. Proactief handelen is zorgen dat je werknemers ver wegblijven van dat randje van de burn-out afgrond. Dit kun je doen door vinger aan de pols te houden en regelmatig mentale gezondheid intern te meten. Ook kun je mentale support preventief aanbieden; laagdrempelig en aan alle werknemers. Zonder dat zij zich in een kwetsbare positie hoeven te wringen, kunnen ze individueel en anoniem werken aan hun inzetbaarheid en gezondheid.

Door het initiatief bij de werknemer te laten en de coach te positioneren als pleister op de slagaderlijke bloeding ben je reactief aan het managen. Resultaat: aarzelende werknemers en uitval. Door in te zetten op preventie kun je dit vóór zijn. Faciliteer mentale gezondheidsondersteuning en positioneer dit zodat de werknemer hier doorlopend gebruik van kan maken.

Wil jij ook ondersteuning bij het faciliteren van mentaal gezonde werknemers? Vraag hier geheel vrijblijvend een demo account aan.

(1) https://www.arboned.nl/nieuws/20161101-persbericht-toename-stressgerelateerd-verzuim-0#:~:text=%E2%80%9CAls%20je%20kijkt%20naar%20verzuim,(gemiddeld%20242%20dagen%20verzuim)